Brugerbetingelser 

Generelt 

Gældende pr. 1. April 2024

 

Generelle oplysninger

Vores brugerbetingelser (herefter “betingelser”) er gældende for medlemmer af Cphdans, med  CVR-nr. 31602823. 

Aftaler om medlemskab hos Cphdans sker mellem privatperson og Cphdans. 

Medlemmer af Cphdans vil desuden være bundet af de til enhver tid gældende vilkår og regler, der henvises til i disse betingelser. 

Info@cphdans.dk/Cphdans.dk

Bankoplysninger: Danske Bank, reg.nr. 3409, kontonr.: 4585077178

 

30 dages prøvetid – Gratis Prøvetime
At starte til dans er en stor beslutning – Det forstår vi. Derfor giver vi gerne en gratis prøvetime. Ønsker du og prøve lidt mere inden du binder dig?, Så kan du tilmelde dig holdet og INDEN 30 dage udmelde dig. Hører vi ikke fra dig efter de 30 dage er gået? Så anser vi tilmeldingen for bindende for den tilmeldte sæson.

 

Opsigelse eller begrænsning af medlemskab  

Medlemmets opsigelse 

Afmelding af hold:
Tilmelding samt betaling herfor er bindende for den tilmeldte sæson.

Ønsker du ikke at fortsætte på det tilmeldte hold, tilbyder vi i stedet at flytte dig til et andet hold (mod evt. betaling af prisdifference) eller evt. at lade en anden overtage tilmeldingen.

Afmelding i prøveperioden
Vi accepterer afmelding i prøveperioden (de første 30 dage) og evt. resterende rater vil da blive slettet. 

Udmeldelse i prøve danse perioden skal ske skriftligt pr. mail til: info@cphdans.dk og vil ha' effekt med det samme - dvs. at man stopper på holdet når opsigelsen er modtaget. 

Mundtlig udmeldelse pr. telefon, til instruktørteamet, via en anden elev eller ved at sende SMS godtages ikke.
Du er først officielt udmeldt, når vi har registreret din udmeldelse, og bekræftet dette via en mail retur til dig. 

Det er dit eget ansvar at sikre, at dit medlemskab opsiges i tide.

Indbetalt kontingent refunderes ikke, uanset årsagen til ønsket om afmelding.

Udeblivelse - Rykker

Vi vil meget hellere bruge vores tid på at undervise end at rykke for kontingent betaling.
Udeblivelse af kontingent giver anledning til at vi sender ”reminders” – efter reminders kommer rykkere med gebyr. Ved mislighold af to betalingskrav eller mere er Cphdans berettiget til at opsige dit medlemskab af samtlige hold. Du vil dog stadigvæk blive sendt videre i vores skyldner system

Cphdans berettiget til at nægte dig adgang til undervisningen indtil betaling er forfalden uden kompensation for de dansegange, som du er blevet nægtet adgang til. 

Cphdans er desuden berettiget til at nægte dig adgang til fremtidig tilmelding på ethvert hold ved danseskolen, såfremt ejer vurderer dette nødvendigt. Tilsvarende udelukkelse fra danseskolen kan ske med øjeblikkelig virkning, hvis du handler i strid med øvrig dansk lovgivning eller almindelig redelig handlemåde. Pågældende vurdering foretages alene af ejeren af Cphdans. 

Sommerdans, workshops og øvrig ekstraundervisning 

Al undervisning som falder udenfor den sædvanlige sæson og ferieplan, er ikke inkluderet i dit abonnement hos Cphdans, men tilkøbes som enkeltstående tillægskøb. 

 

Undervisning og priser 

Undervisningssteder 

Det enkelte hold undervises på den adresse, der står oplyst under det enkelte hold. 

Du kan læse nærmere om Cphdans afdelinger og adresser under Locations 

 

Priser 

Alle priser er oplyst i DKK. 

Undervisning er fritaget for moms. Da medlemsskab hos Cphdans  er et medlemsskab til undervisning, er priser herfor oplyst uden moms. Vi er ligeledes en privat virksomhed – så vi får ikke tilskud til hverken Lokaler eller Løn fra Kommunen

 

Rater 

Dit medlemskab hos Cphdans omfatter pr. sæson 32 dansegange, Derud over inviteres alle elever gratis til julebal og sommerbal. 
Så en total sæson på 34 gange

Tilmelding sker online med betaling med dankort via vores hjemmeside, med det samme. Ønsker du at prøve? Giver vi gerne 1 prøvetime.

Vi har 2 former for dansemedlemsskab:

Betaling sker automatisk med træk på det betalingskort, du har opsat betalingsaftale med i forbindelse med tilmelding. Det automatiske træk sker 1 uge før næste rate starter. Dette er så vi kan sikre, at du kan nå at få løst eventuelle problemer med betaling, skulle sådanne opstå. Dette kan eksempelvist være, hvis du har fået nyt kort og derfor skal opsætte ny betalingsaftale for at vi kan trække betalingen.

Tilmeldes du midt i en rate, skal du selvfølgelig kun betale for de resterende dansegange i indeværende rate. På vores hjemmeside skulle den gerne nedjusteres.. 

Kompensationsundervisning 

I tilfælde af aflysning af undervisningsgange er Cphdans forpligtet til at afholde kompensationsundervisning på et andet tidspunkt, i et format, der findes passende og tilsvarende det oprindelige køb. Hvad der må anses for passende afgøres alene af Cphdans. 

Skyldes aflysningen Force Majeure er Cphdans ikke forpligtet til at yde kompensationsundervisning eller refundering af medlemskab, såfremt det ikke er muligt at afvikle kompensationsundervisning. Det er Cphdans alene, der vurderer om kompensationsundervisning er muligt. 

 

Rabatordninger 

Som medlem hos Cphdans får du Flerholdsrabat på 20% på hold nr. 2,3,4 (altid det billigste hold) Desværre yder vi ikke rabat på hverken Elitelinjen eller vores konkurrencehold

Det er medlemmets eget ansvar at tilmelde sig de relevante rabatter på rette tidspunkt. 

 

Betaling 

Umyndige eller anden betaler end medlemmet 

Når du tilmelder dig et dansehold hos Cphdans, opretter du et medlemskab hos danseskolen. Medlemskabet oprettes i danserens navn. Er danseren under 18 år eller i øvrigt umyndig, hæfter danserens værge for medlemskabet. 

 

Betalingsmetoder 

Når du bliver medlem hos Cphdans, kan du tilmelde dig medlemskab og ordne betalingen via vores hjemmeside med betaling via Dankort, Visakort, Visa/Dankort eller Mastercard (herefter “betalingskort”). 

Cphdans bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. 

Når du opretter medlemskab hos Cphdans godkender du, at Cphdans er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på dit betalingskort i forbindelse med rateforfald som beskrevet ovenfor. Du giver dermed tilladelse til, at Cphdans må gennemføre én betalingstransaktion for hver rate, så længe dit medlemskab løber, for de hold du er tilmeldt. 

For hver gennemført betalingstransaktion vil du modtage kvittering for din betaling på den mailadresse, som du har oplyst i din profil. 

Det er til enhver tid dit ansvar at sikre, at dine betalings- og kontaktoplysninger er opdaterede og korrekte. Du kan rette betalings- og kommunikationsoplysninger på din profil. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at dine kortoplysninger skal opdateres. 

Refusion 

Hvis der er aftalt refusion, bedes du sende dine bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb. Refusion vil ske indenfor 10 bankdage efter modtagelse af dine bankoplysninger. 

 

Kundens ansvar 

Som medlem af Cphdans modtager du løbende nyhedsbreve, vigtig information om dit medlemskab, opkrævninger og kvitteringer for foretagne køb til den e-mailadresse, som er oplyst i forbindelse med tilmelding og oprettelse af dit medlemskab. 

Du har derfor pligt til at sikre, at dine informationer, dit medlemskab, betalings- og kommunikationsoplysninger til enhver tid er opdateret, korrekte og retvisende. Du kan rette betalings- og kommunikationsoplysninger på din profil. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at dine kortoplysninger skal opdateres. 

Det er dit ansvar at sikre, at kommunikation fra os ikke ved en fejl er endt i din mailindbakkes spamfilter. Dette sikrer dig også mod at opkrævninger ryger i eventuelt rykkerforløb med dertilhørende rykkergebyr. 

 

Persondata 

Når du handler, kommunikerer eller på anden vis interagerer med Cphdans anerkender du desuden, at dine persondata bliver behandlet i overensstemmelse med vores privatlivs. 

Vi gør opmærksom på, at du ved tilmelding samtykker til, at den tilmeldte danser må fotograferes før, under og efter undervisningen, samt i forbindelse med deltagelse i Cphdans arrangementer og/eller events. Sådan fotografering må og kan anvendes i markedsføringsøjemed på tryk og/eller på danseskolens online platforme, herunder hjemmeside og sociale medie konti. 

 

Forbehold

Cphdans tager forbehold for evt. tastefejl, afgiftsændringer-, prisfejl m.v. 

Cphdans forbeholder sig retten til at lukke hold med færre end 10 tilmeldte, samt ændre og tilbyde andre hold/instruktør i forbindelse med sygdom, turneringer, fridage og force majeure.
Ved holdlukning tilbydes flytning til andet hold eller evt. refundering af kontingent minus den undervisning holdet har modtaget.

Danseskolen er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer danseskolens undervisnings-/træningstilbud til eleven, når forholdet ligger uden for danseskolens kontrol eller danseskolen ikke vil kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Hvis holdet/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofe, terror, strejke, snestorm eller epidemi (eller myndigheders meldinger/anbefalinger/krav iøvrigt) betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder. Vi vil dog fra Cphdans side få etableret erstatningstimer såfremt dette er muligt på senere tidspunkt

Cphdans er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

 

GDPR
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når du bliver udmeldt af Cphdans.

Opdateret 1.4.2024